Beeldende therapie

De kracht van Beeldende therapie ligt in het creëren en verbeelden van gevoelens en gedachten. Soms is het lastig om gevoelens en gedachten te kunnen duiden. Je voelt van alles en het beïnvloed je handelen, maar het lukt niet om er grip op te krijgen. En dat zou je wel willen, je wilt meer regie voelen. Bij Atelier Kameleon word je uitgenodigd om deze gevoelens en gedachten op een andere manier te uiten. Hanneke helpt je hierbij door passende opdrachten te geven. Je gaat aan het werk met creatieve materialen.

https://www.vaktherapie.nl/beeldende-therapie