Begeleiding individueel

Atelier Kameleon richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen met ASS (autisme), AD(H)D, prikkelverwerkingsproblemen of sociaal-emotionele problemen. Door het beeldend werken ligt de nadruk snel op plezier hebben en bezig zijn en niet zozeer op problemen of pijnpunten.

Op basis van PGB (persoons gebonden budget) kan er individuele begeleiding plaats vinden die zich richt op het stimuleren van de zelfredzaamheid. Er wordt ondersteuning geboden op het vlak van zelfregie over het dagelijkse leven. Daarnaast worden aangeleerde vaardigheden door herhaling en methodisch werken eigen gemaakt.