Brain Blocks

Brain Blocks kan je helpen om je emoties en gedachtes te verbeelden.

Je wordt uitgenodigd om zelf Brain Blocks beelden te maken. Dit wil zeggen dat je door middel van blokjes mag laten zien wat je voelt en denkt. Zelf bepaal je welke kleur of welke verschillende kleuren passend zijn voor jouw ervaring. Ook mag je zelf de hoeveelheid blokjes bepalen en waar en hoe je ze neerlegt. Daarna ga je samen met Hanneke kijken waar al die blokjes voor staan. Door er samen naar te kijken en nieuwe Brain Blocks beelden te maken krijg je meer inzicht in jezelf en anderen.

Het doel van Brain Blocks hangt af van jouw hulpvraag. Brain Blocks kan als psycho-educatie ingezet worden maar kan ook dienen als communicatiemiddel en als therapeutische interventie.

Psycho-educatie

Bij Brain Blocks als psycho-educatie gaat het om het komen tot één beeld en één taal over autisme. Hierdoor kan er gemakkelijker over autisme gecommuniceerd worden met de client en belangrijke anderen in zijn omgeving. Brain Blocks als psycho-educatie heeft vooral als doel de cliënt uit te nodigen tot het komen van zijn eigen beelden en taal. Bij Brain Blocks gaan we er namelijk van uit dat iedereen zelf het beste weet hoe zijn eigen brein werkt!

Communicatie

Beelden kunnen helpen om aan te geven hoe we iets ervaren. Hierdoor kunnen cliënten laten zien hoe ze zich voelen wanneer ze bijvoorbeeld iets niet begrijpen of ergens boos over zijn. We beleven immers over het algemeen iets anders bij een chaotische stapel rode blokjes dan bij een net rijtje groene blokjes. De ervaring is dat wanneer cliënten een beeld hebben gemaakt over hun ervaring ze beter in staat zijn er ook woorden aan te geven. Wanneer we in staat zijn iets onder woorden te brengen dan zijn we bewust en ontstaat er ruimte voor verschuiving ofwel ander gedrag. Bij Brain Blocks als communicatiemiddel helpen we de cliënt om tot zijn eigen beelden en taal te komen. Vervolgens gaan we kijken welke mogelijkheden de cliënt ziet in anders denken, doen of voelen.

Therapeutisch werken

De beelden van cliënten kunnen ook inzicht geven in terugkerende of onderliggende patronen. In deze manier van werken met Brain Blocks gaat de begeleider samen met de cliënt meer op zoek naar de kern van het probleem. Een kern van een probleem kan bijvoorbeeld onzekerheid zijn doordat de cliënt ervan overtuigd is niets te kunnen. Of angst om buitengesloten te worden of geen eigen keuzes te durven maken. De nadruk ligt bij deze manier van werken niet direct in de praktische oplossing maar de onderliggende overtuigingen en ervaringen die cliënten in de loop van hun leven opgedaan hebben.

Hanneke is ambassadeur en daarmee bevoegd om met Brain Blocks te werken.

Bovenstaande en meer informatie is te vinden op www.brainblocks.com