Rouw begeleiding

In een mensenleven kun je met verschillende soorten verlies te maken krijgen.

Het overlijden van een vader, moeder, broer, zus, kind, kleinkind of goede vriend zijn gebeurtenissen waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen.

Soms krijgen kinderen te maken met een echtscheiding en verliezen zij één van hun ouders en/of andere familieleden.

Soms worden kinderen uit huis geplaatst en verliezen zij hun thuis.

Misschien krijg jij, een familielid of vriend te maken met een ziekte die je leidt tot de dood.

Misschien krijg je te maken met een (chronische) ziekte en moet je van tijd tot tijd inleveren op je kwaliteit van leven.

Sommige koppels kunnen moeilijk zwanger worden en ervaren de medische behandelingen en de onzekerheid over hun kinderwens
als een proces van rouw.

Sommige koppels kunnen hun kinderwens niet in vervulling laten gaan.
Hoe geef je dat een plek en hoe pas je je toekomstbeeld aan?

Sommige vrouwen krijgen een vroege of late miskraam of een doodgeboren kindje.

Soms krijg je te maken met het verlies van een baan waardoor je je toekomstbeeld moet aanpassen.