Werkwijze

Beeldende Therapie

Beeldend therapeut Hanneke van Helvoort begeleidt in haar praktijk Atelier Kameleon kinderen, jongeren en volwassen. Hanneke is rustig, creatief en houdt van verbinding met anderen. In deze verbinding gebruikt ze creatieve werkvormen zoals tekenen en schilderen om tot verdieping te komen.

Niet alleen praten, maar vooral doen en ervaren staan centraal in de beeldende therapie.

Hanneke heeft expertise op het gebied van ASS (autisme), AD(H)D, prikkelverwerkingsproblemen, sociaal-emotionele problemen en rouw.

Voorbeelden van hulpvragen zijn: leren omgaan met een “vol hoofd”, leren grenzen aangeven, psycho-educatie bij autisme en emoties leren reguleren.

Type trajecten

Kennismakingsgesprek en verloop

Een traject start met een kennismakingsgesprek/intakegesprek en vervolgens start de therapie. Denk je hulp nodig te hebben en vraag je je af of Atelier Kameleon je dat kan bieden? Dan nodigt Hanneke je graag uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kan de hulpvraag worden toegelicht en worden bekeken wat je nodig hebt.

Tussendoor vinden (in afstemming) evaluaties plaats (meestal iedere 3/4 keer), het traject wordt afgesloten met een eindverslag “Therapieproces in beeld” met daarin een terugblik op de doelen en de behandelde onderwerpen en adviezen over de transfer naar het dagelijks leven. Een voorbeeld van zo’n verslag vind je hier.

Ruimte om te ontwikkelen – een praktijkvoorbeeld:

Altijd enthousiast komt hij binnen, een jongen van 8 jaar. Als eerste ploft hij op de bank en trekt zijn schoenen uit: “Ik vind het gewoon fijner zonder schoenen!”

We nemen plaats aan de grote tafel. Dan verschijnen er tekenspullen op tafel; grote vellen papier en viltstiften. Hij begint te tekenen. Hij tekent wat hem bezig houdt, daar waar zijn hoofd vol mee zit. Al snel verschijnen er gebouwen en voertuigen in heldere en eenvoudige lijnen op papier. Het tempo ligt hoog. Meerder vellen papier worden vol concentratie volgetekend. Hij gaat erin op. Wanneer je hem met je ogen volgt tijdens het tekenen, zie je verhalen tot leven komen. Gebouwen worden aangevallen en ontploffen. Waar de tekening eerst eenvoudig leek, ontstaat nu chaos. En daarna is het klaar. Tijd voor iets anders.

We proberen iets nieuws. Ecoline komt op tafel samen met dik papier, kwasten en water. Ecoline is een vloeibare inkt en doet niet altijd wat je wilt. “Wat is dat?” klinkt het een tikkeltje nieuwsgierig. “Ik zal het eens laten zien…” en ik begin met het nat maken van het papier met water met een kwast. Daarna laat ik druppels gekleurde inkt op het natte papier vallen. De druppels vloeien over het papier en er ontstaan kristalachtige vormen. Als je goed kijkt – en dat doen we – zie je heel veel actie op het papier. “Dat wil ik ook!”

Hanneke begeleidt deze jongen in het verwerken van prikkels en het opdoen van nieuwe ervaringen, omdat dat soms lastig is voor hem.